اخبار ویژه

کد خبر : 252517 تاریخ ثبت : 1400/10/4 14:34:21
ایمان شجاعی مقدم

چه کسی مشاور رسانه ای است

چه کسی مشاور رسانه ای استدر کل دنیا همه مسئولین عالی رتبه افرادی را که در حوزه های مشخص تخصص دارند به عنوان مشاور آن حوزه تخصصی در کنار خود قرار خواهند داد تا بتوانند بهتر در این حوزه رشد کنند.

به گزارش آزادنما؛

این موضوع در بین مسئولین جمهوری اسلامی ایران هم بسیار مشهود است و تقریبا همه مسئولین از این ظرفیت برای بهتر انجام شدن امورات در کنار خود استفاده می کنند.

مشاور فردی است که حداقل در یک زمینه از رئیس و مدیر خود، سرآمد است و باتوجه به اهمیت بسیار مهم رسانه در دنیا یکی از حوزه های تخصصی که مسئولین به آن اهمیت بیشتری می دهند مشاور رسانه ای است.

آنچه قابل تامل است این است که «قبول این مسئولیت لزوم آشنایی فرد از وظایف خود را می طلبد و مشاور باید مطابق با جایگاه خود رفتار یا موضعگیری کند» گویی این امر از چشمان همه پنهان مانده است.

در واقع مشاور رسانه ای موظف است به مدیر خود بگوید که در حوزه مشاوره وی چه نقصهایی دارد و راه برای برطرف کردن نقص به وجود آورد.

مشاور باید شجاع باشد (به عکس معاون که باید مطیع باشد). مشاور باید نقایص مسئول سازمان و کار آن را در جلسه‌ای خصوصی بگوید پیش از آن که دیگرانی در محافل عمومی فریاد برآورند؛ مشاور باید اشکالات کار مسئول را قبل از اجرا گوشزد کند یعنی پیش از آن که خرابی بزرگی به بار نشیند.

به همین ترتیب مشاور رسانه باید از برخی اخبارهای محرمانه سازمان مطلع باشد و مدیر برخی از اخبار طبقه بندی شده را طبق صلاحدید در اختیار مشاور قرار دهد و آن را در انجام کارها در جریان قرار دهد.

لذا مشاور  باید شجاع باشدو اگر مسئولین به مؤید و «به‌به گو» نیاز دارند این نیاز خود را از طرق دیگر باید ارضاء کنند نه با استخدام مشاور.

مشاور رسانه ای نیز مثل مشاوران دیگر در حوزه تخصصی خود وظایفی دارد و وظایف مشاور رسانه ای پاسخگویی به رسانه ها نیست و متولی این امر روابط عمومی دستگاه یا سازمان است.

مشاور رسانه ای باید به دور از هر گونه جانبداری و حاشیه پردازی در وهله اول مسئله را با مدیر ارشد سازمان مطرح کند رفتار و عملکرد مدیران را در رسانه ها تحلیل کرده و باز خورد آن را دریابد.

مشاور رسانه ای به صورت جدی مرز خود را با روابط عمومی حفظ کند و از مداخله مستقیم در کار روابط عمومی بپرهیزد.

مشاور رسانه ای باید در مسیر برقراری ارتباط دوسویه مدیر و مخاطبین کمک کند تا پویایی و تعامل سازمان را موجب گردد.

مشاور رسانه ای معرفی فرصت ها و پتانسیل رسانه های پیشرو، یاری رسان مدیران در شرایط سخت و بحرانی است و به این ترتیب مدیر خود را در رسیدن به اهدافش همراهی می کند.

مشاور رسانه ای با دارا بودن تخصص، تجربه و شخصیت ممتاز خود موجب بهبود امور و تقویت توانمندی رسانه و مدیران خود می گردد.

او ممکن است تقاضای یک مصاحبه را که توسط روابط عمومی، گردشکار شده بررسی کند و به رئیس خود مشاوره بدهد که این مصاحبه در چنین شرایطی مناسب است یا خیر. حتی می‌تواند ملاحظات و شروط را نیز فهرست کند. علاوه بر اینها مشاور رسانه‌ای ممکن است به نمایندگی از رئیس خود، مجموعه‌های اطلاع رسانی زیر مجموعه را توجیه کند. هرچند باید مراقب بود که پا به حیطه تصدی نگذارد و ضمنا مرز لازم با هماهنگ کننده ستادی را نیز حفظ کند .

طبعا با این اوصاف، مشاور رسانه‌ای کسی است که تسلط قابل توجهی به نظریه های ارتباطی دارد، جایگاه و نفوذ هر رسانه را می‌شناسد، تجربه ای ممتد و موثر دارد و بخش قابل توجهی از اوقات روزانه خود را به رسانه گردی مشغول است، با رسانه‌ها و روزنامه نگاران متعددی آشنایی نزدیک دارد، از قدرت پیش‌بینی برخوردار است و البته از روحیات و توانایی ها و نقاط ضعف رئیس خود و مجموعه او بسان فردی مَحرم، با خبر است و می‌داند چه نسخه‌ای بنویسد. به صورت شهودی یا ناشی‌از فراگیری و تجربه، ادبیات استراتژیک را می‌شناسد و با تحلیل و رصد محیط، پیشنهاد می‌دهد یا مخالفت می‌ورزد.

اخبار مرتبط
  کلمات کلیدی
  ثبت دیدگاه
  آخرین اخبار
  نظرسنجی
  آیا از قالب سایت راضی هستید؟

  - نتایج